KONTAKT

Mgr. Čengerová Andrea, koordinátor: cengerova@gav.sk

Samuel Kravec, predseda: samkra056@gmail.com

ADRESA ŠKOLY: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice